تجهیزات اختصاصی فرش تبریز

تجهیزات اختصاصی فرش تبریز دار تبریزی و قلاب تبریزی از وسایل مهم فرش تبریز می‌باشد دار تبریزی دار تبریزی یا عمودی را از این رو تبریزی می‌نامند که ظاهراً در تبریز اختراع شده است. در شهر تبریز انواع دیگر دار استفاده نمی‌شود چون این دستگاه ساده است و به کار بردن آن آسان و در عین حال ارزان نیز هست. در اغلب مراکز قالیبافی واقع در شهرهای شمال غربی و مرکزی ایران نیز این نوع دار به کارمی رود. این دار نسبت به [...]

Read more...